Van Walburgis naar Jansbeek

Beste mensen,
De nieuwe naam is er sinds maandag j.l.: Jansbeek Ekklèsia.
 
Bij een nieuwe naam hoort een nieuwe website: www.jansbeekekklesia.nl. Die is er nu al moet er wel nog aan bijgespijkerd worden.
Deze website, waar je nu dit op leest verdwijnt 30 april.
 
Ik raad je aan om de nieuwe website per direct in je favorieten te zetten. Agenda en activiteiten zullen we vanaf zondag 24 maart op de nieuwe website publiceren. Doen dus.
 
De Walburgis Actueel gaat voortaan Jansbeek Aktueel heten. Kreeg je de Actueel al dan hoef je niets te doen en krijg je die gewoon weer, maar nu met de naam Jansbeek Aktueel.
 
Kreeg je de Walburgis Actueel nog niet? Geef je er dan voor op met naam en emailadres. Dat kan hier.
 
In samenzijn en samenwerking,
Team marketing en communicatie.

Vieringen/activiteiten in de 40dagentijd en Pasen

(Alle in de Waalse kerk tenzij anders vermeld)

Coventryvredesgebed, iedere vrijdag, 12.30-12.50 uur

Vesperviering, iedere 1ste zondag van maand 17.00 -18.00 uur

Themaviering, iedere 2de zondag van de maand: 10.00 uur

Verdieping op de zondagmorgen, iedere 3de zondag van de maand. Locatie:  Stadskeuken

Taizégebed: Gastactiviteit op donderdag 18 april 19.00-19-45 uur:

Lijdensmeditatie m.m.v. Octo Voces, Goede Vrijdag 19 april: 19.00 -20.00 uur

Paaswake m.m.v. projectkoor, Paaszaterdag 20 april, 22.15 uur

 
 
Met onze Walburgis Actueel Nieuwsbrief blijf je het beste op de hoogte.
Krijg je de Walburgis Actueel nog niet? Geef je dan even op met naam en emailadres. Dat kan hier.

Viering op de eerste dag van de 40 dagentijd.

Woensdag 6 maart, 19.00-20.00 uur in de Waalse Kerk. Aansluitend tijd voor persoonlijke meditatie.

Op deze (Aswoens)dag willen we met elkaar een begin maken om een 40 dagen langzamer, stiller, ingekeerder, helderder, met meer zelfkennis, met meer liefde etc. te leven.

In de viering, waarin bezinning en ritueel een plaats hebben willen we Gods zegen vragen over onze verlangens naar inkeer en omkeer .

M.m.v. Octo Voces o.l.v. Erlo van Druten

Paastas Actie

Paastas Actie

Ook deze 40dagen tijd staat er een lege mand in de kerk. Die mand moet vol! Vol met houdbaar eten en drinken voor mensen met een te kleine beurs. Zodat het ook voor hen een vrolijk Pasen kan zijn. (Let wel op de houdbaarheidsdatum) U kunt ook geld doneren: NL87INGB0000710434  t.n.v. Buurtpastoraat Arnhem-Noord, o.v.v. ‘bijdrage Paastas’.

De Paastasactie is een initiatief van inloophuis Sint Marten, Villa Klarendal en actieve wijkbewoners uit Klarendal en St. Marten.

Zing mee in het Gelegenheidskoor Pasen

Zangers (m/v): welkom voor een gelegenheidskoor o.l.v. Pleuni van der Heide

eenvoudige liederen die passen in de sfeer van de paaswake, een- en/of meerstemmig. Aan deelname zijn geen kosten verbonden

Zingen: in de Paaswake ( die gehouden wordt in de Waalse kerk) op paaszaterdag, 20 april. Viering 22.15 uur – inzingen 21.00 uur

Repetities: Zaterdag 30 maart en 6, 13 en 20 april van 10.00  tot 12.00 uur.

Opgave: Bij Clem Follender, c.follender@eusebiusparochie.nl   of 06 24723206

Een nieuwe naam, een nieuwe website

Beste Walburgerianen.
 
Het zal u niet ontgaan zijn: we zijn een doorstart aan het maken.
 
Onze oude vertrouwde Walburgis hebben we met pijn in het hart verlaten. Niets is blijvend in de stroom van tijd en eeuwigheid. Daarin is ook troost te vinden. Immers, het geeft energie voor een nieuw beginnen, een nieuwe kans, een nieuwe schepping.
 
In voorbereiding op het Breed Overleg maandag 18 maart zijn we druk met het zoeken naar een nieuwe naam. Walburgis Arnhem kunnen we niet houden, dat mag duidelijk zijn.  Ook wordt er aan een nieuwe website gewerkt.
 
We gaan ervan uit dat we beiden in maart kunnen voorstellen. Voorlopig gaan we dus nog even op de oude voet door.
 
Echter, deze website, waar je nu dit op leest, zal niet veel nieuws meer brengen. De tijd ontbreekt om aan twee websites tegelijk te werken.
 
In onze Walburgis Actueel Nieuwsbrief zullen we laten weten wanneer we ‘overgaan’.
Krijg je de Walburgis Actueel nog niet? Geef je dan even op met naam en emailadres. Dat kan hier.
 
In samenzijn en samenwerking,
Team marketing en communicatie.

Cursussen, workshops en meditaties in d3dverdieping/Rozet

Voor cursussen, workshops en meditaties in de sfeer van de activiteiten van de Walburgisgemeenschap verwijzen we u naar D3rde Verdieping ( locatie: de 3de verdieping in Rozet.)

De D3rde Verdieping biedt iedere zinzoekende mens een ‘thuis’ aan. Het is er voor mensen die kerkgaand zijn en verdieping of verbreding zoeken, en voor mensen die niet kerkelijk zijn en op andere manieren bezig zijn met zingeving en spiritualiteit.

De D3rde Verdieping wil op deze manier een ‘grazige weide’ zijn, midden in de stad. Een plek waar mensen hun reis kunnen onderbreken, waar ze even op adem kunnen komen en voedsel tot zich kunnen nemen. Leeftocht voor onderweg.

Voor vragen kunt u met deze link een email sturen naar Clementine Follender-Nicolaas

Mediteren op een wolk

De Meditatie Kring in het Rozet vanaf 28 januari, als gewoonlijk om 20.00 uur

Toch een keer proberen wat meditatie meer kan zijn dan ontspanning en rust? 28 januari begint een nieuwe cyclus van 10 maandagavonden. Thema: Ben jij een vrij mens?

Lokatie: D3deverdieping  in het Rozet. Zoals vanouds met Hans van Zanten als begeleider. Je bent altijd welkom om een keer mee te doen..

De meditatie is van 20.00 tot 21.30. Inloop met koffie/thee om 19.30 uur en nagesprek over ervaring en inzicht tot 21.30 uur.

Meer daarover plus over de Spirituele Academie op de website van Hans.

Walburgis Viering 16 dec 18
Laatste viering in 2018 in Walburgis Arnhem
De Laatste viering in Walburgis Arnhem 2018

De foto’s zijn gemaakt door Jan van Dalen, fotograaf.

Afscheidsrede bij de laatste viering op 16 december 2018 in Walburgis Arnhem door Clementine Follender-Nicolaas

 

Beste allemaal, hier aanwezig bij het afscheid van de Walburgiskerk.

De kerk, die jullie vast even dierbaar is, is geworden, als mij. 

Wat heeft de prachtige zoldering al niet allemaal onder zich voorbij zien trekken in haar lange, lange leven. Vanaf 1328 is er ruim 40 jaar aan de kerk gebouwd. Daarna, 150 jaar lang was dit de plaats waar kanunniken baden en vierden en van waaruit zij de stad bestuurden. Vervolgens had de kerk 200 jaar lang een profane functie  (wapenopslag, stal, ziekenhuis). Maar in 1808 werd de Walburgis door Lodewijk Napoleon teruggeven aan de katholieken en werd de kerk weer een huis van gebed.

En hier staan wij, aan het einde van die periode. Over 4 dagen is de Walburgis weer een profaan gebouw. We maken samen een historisch moment mee. Een pijnlijk moment, want de Walburgis zal geen plek meer zijn, waar mensen bijeenkomen rond de Blijde Boodschap.

We moeten afscheid nemen van dit gebouw, dat zo´n mooie verbinding aanging met de vieringen, die hier gehouden werden, met de tentoonstellingen, de concerten, de lezingen, de  herdenkingen en met zoveel andere activiteiten.

Activiteiten, die door enthousiaste werkgroepen binnen de Walburgis gemeenschap werden verzorgd. Maar ook activiteiten, die  vanuit de stad, via ons gastvrije beheer en dito verhuur, de weg naar de Walburgis vonden. Zoveel en zulke mooie concerten, theatervoorstellingen en andere evenementen mochten de Walburgis als inspirerend decor hebben. De kerk is, vooral de laatste jaren echt een ´Huis van de Stad´ gaan worden. Arnhem en wij moeten deze plek nu afstaan.

Er zijn hier mensen, die de Walburgis nog kennen van vòòr de oorlog en die de kerk kapotgebombardeerd hebben meegemaakt. Die meegewerkt hebben aan haar herbouw, die dagelijks de mis bezochten, toen nog in het Latijn, die de eucharistievieringen soberder zagen worden en andere vormen van vieren zagen komen. Maar die, blijkbaar, want anders zaten ze niet hier, samen met ´nieuwkomers´, vorm hebben gegeven aan een andere spirituele invulling.  In die periode ben ik betrokken geraakt bij de Walburgis en heb ik de prachtige vieringen met bv Heinz Georg en met het koor Basileia mogen meemaken. Wat was het jammer, dat al dat moois stopte met onttrekking van de Walburgis aan de eredienst.

Maar wat is er juist daardoor aan ander moois gaan groeien. Een klein wonder, vind ik zelf die nieuwe invulling. De fijnzinnig en creatief vormgegeven Lauden bestonden al en er was een actieve tentoonstellings-concertwerkgroep. En er kwam, naast ondersteuning vanuit de parochie in de persoon van Joset van Leeuwen, steeds meer inbreng van vrijwilligers, die enthousiast werden voor pastoraal ondernemende activiteiten. Katholieken als en Protestanten. En zo ontstond een oecumenische gemeenschap, die in werkgroepen, verschillende initiatieven bedachten en van de grond tilden: themaprojecten in de 40dagentijd, Walburglezingen, Themavieringen, Verdieping op de zondagochtend, geestelijk concert, workshops. Prachtige bijeenkomsten vaak, mede door de combinatie van het protestantse talent voor het woord en het Rooms Katholieke talent voor liturgie en symboliek.

En zoals gezegd, via de verhuur kwam heel wat spiritualiteit de kerk in.

Veel werk is er ook overkoepelend verricht door de Walburgisraad, door de werkgroep marketing en communicatie, door de programmacommissie, liturgiecommissie, de vrijwilligerscoördinatie etc. Het boekje Walburgis 5 jaar bezinnen, bezielen, ontmoeten geeft uitgebreid inzicht in alle activiteiten van de Walburgisgemeenschap.

Bijzonder was het, hoe alles zich natuurlijk leek te ontwikkelen. Alles paste bij elkaar en het geheel ademde een open, gastvrije en toegewijde sfeer. Dat hoor ik mensen tenminste regelmatig zeggen.

Een zekere Martin Koops reageerde op Facebook:

‘Sterkte voor alle mensen die een geestelijk thuis vonden in de mooie doorleefde kerk, sterkte voor het team van mensen, dat altijd zo gastvrij was en die van de Walburgis echt een plek van bezinning en verdieping maakte.’

De pijn van de verkoop van de Walburgis wordt verzacht, doordat de nieuwe eigenaar de kerk een warm hart toedraagt en vast op een mooie manier invulling zal geven aan het gebouw en dat de kerk voorlopig 2 jaar lang locatie van Museum Arnhem zal zijn. Maar ook troost het dat we als Walburgisgemeenschap een mooie locatie hebben gevonden voor een doorstart. We verhuizen nl en Het Olvékoor en de daarbijbehorende themaviering gaat ook mee !  naar de v.m.l. Agnietenkapel hier 150 meter verderop. Als gasten van de Waalse gemeenschap willen we daar, op kleinere schaal opnieuw een plek van bezinnen, bezielen, ontmoeten vormgeven.

De kapel ligt beekopwaarts, de beek is smaller daar dan hier, maar… we zijn er dichter bij de bron. In ieder geval mogen we vertrouwen, dat het licht van Christus nooit dooft en overal steeds opnieuw geboren wordt. En dan kunnen we deze 3de zondag van de Advent, die in de traditionele RK liturgie de zondag van de vreugde is, die vreugde ook van harte vieren.

Kan ik vrijwilliger worden bij de Walburgis? Ja , dat kan. Graag zelfs. We moeten natuurlijk wel matchen. Kijk hier wat je kunt doen.

Print Friendly, PDF & Email