40 dagen Inspiratie uit de woestijn

Elk jaar krijgt de 40-dagen-tijd voor Pasen in de Walburgis een thema mee dat in alle activiteiten een rol speelt. Dit jaar het thema: ’40 dagen inspiratie uit de woestijn.’

  • De vaste activiteiten zoals de vieringen en het leerhuis. 
  • De maaltijd van de Walburgis Eetclub op 14 februari om 18.00 uur
  • De vesperviering op woensdag 14 februari 19.00 uur
  • Een expositie van prenten en een installatie elke vrijdag en zaterdag 11.00 – 16.00 uur
  • Een Walburgis Lezing van Matthias Rouw op 21 maart 19.30 uur
  • Bibliodrama door Marie-Louise Vroemen op 22/2 en 8/3 om 19.30 uur
  • Het projectkoor op paaszaterdagavond.

Scroll verder voor meer toelichting.

Expositie ‘Inspiratie uit de woestijn’.

Tijdens de 40-dagentijd zijn in de nissen een zestal posters te bekijken

waarop enkele ‘woestijnvaders’  en een ‘woestijnmoeder’ zijn ‘geportretteerd’

met daarbij een typerende eigen spreuk.

Op grote panelen in het schip van de kerk zijn in totaal 24 wijsheidsteksten te lezen

die uitdagen tot bezinning en tot een (eerste) reactie; oor in de kerk kunt u uw reactie

opschrijven, en ophangen in een kale boomtak, zodat ieder daar kennis van kan nemen.

De expositie is te bekijken rond activiteiten en verder iedere vrijdag en zaterdag in de 40dgntijd van 11.00 tot 16.00 uur . Met uitzondering van 9 en 10 maart.

Dus wel op: 16, 17, 23 en 24 februari, 2, 3,16,17,23,24,30 maart

Twee avonden bibliodrama met Marie-Louise Vroemen

Voor iedereen die plezier heeft in spel en iets nieuws wil ontdekken in een bijbelverhaal en in zichzelf. We nemen in deze 40dagentijd 2 Bijbelverhalen bij de kop waarin de hardheid en de stilte van de woestijn, Godzoekers en wijsheid een rol zullen spelen. De avonden houden verband met elkaar maar zijn ook los te volgen.

 Over bibliodrama

Tijdens het spelen van bibliodrama probeert een groep deelnemers zich in te leven in één of meerdere verhaalfiguren uit een bijbeltekst.

Een belangrijk doel is, dat figuren en situaties uit de bijbel doorleefd kunnen worden: een melaatse, een schriftgeleerde, iemand uit de menigte, vastzitten in een walvis, ronddolen, een opdracht krijgen, macht uitoefenen.

Vertrekkend vanuit de bijbeltekst nodig ik jullie uit een rol te kiezen die je interessant vindt ,eigen interpretaties en belevingen te uiten , eigen accenten te  leggen , nieuwe wegen te bewandelen.

Het gaat dus niet om het letterlijk naspelen van een bijbelverhaal, ook niet om opgelegde en voorgeprogrammeerde rollen. Ieder kiest op eigen gevoel welke rol hij of zij in het spel wil spelen en hoe deze rol gestalte krijgt.

 Over de begeleider

Marie-Louise Vroemen is groepsleerkracht in het Speciaal Onderwijs. Ze heeft 30 jaar ervaring in het geven van dramalessen en lessen levensbeschouwing.

Ze is actief als vrijwillige voorganger in de Eusebiusparochie in Arnhem.

In 2016 rondde zij de tweejarige opleiding tot begeleider van bibliodrama af.

plaats: Walburgiszaal

data: donderdagen: 22 februari en 8 maart

tijd: 19.30 tot 22.00 uur

begeleiding: Marie-Louise Vroemen

kosten: €8,- per avond.

Meer info en opgave: per email  marielouisevroemen of: 026-4454144 of 06-13243921 (na 19.00 uur, op woensdag ook overdag)

 

 

Print Friendly, PDF & Email