Masker af in Walburgis Arnhem

Aswoensdag: 'Zet je masker af'. 19.00 uur

Op aswoensdag 14 februari a.s. een viering als begin van de 40-dagentijd, begeleidt door Klaas Eldering. Het koor Octo Voces zorgt weer voor voortreffelijke zang.

We beginnen om 19.00 uur.

Al lang voordat er kerken bestonden hebben mensen carnaval gevierd en direct daarna het ritueel van de as ondergaan.

Carnaval en asritueel zijn in katholieke streken opgepakt en ingebed in het kerkelijk jaar. Feest en ritueel zijn ook nu nog levend.

De dag na carnaval is het feest dus abrupt voorbij. Dan is het Aswoensdag en zetten we onze maskers af. Dan maken we een start met inkeer en omkeer, een voorjaarsschoonmaak om opnieuw bezielt te raken en bezielt te leven vanuit ons hart.

Eigenlijk dus een viering om om de juiste instelling weer op te pakken. Met teksten, liederen ( door Octo Voces olv Erlo van Druten ) en stilte.

Print Friendly, PDF & Email