Walburgis Aan Tafel op maandag 6 juni a.s.

MAALTIJD MET LEZING OVER DIETRICH BONHOEFFER DOOR HENK JANSSEN.

Woensdag 6 juni, 18.00-21.00 uur in de Walburgzaal.

Kosten maaltijd +lezing: € 8,-

Opgeven ( t/m  4 juni) 026-3644006  of per email hier.