Jaarprogramma Hildegard von Bingen

Hildegard von Bingen was een eigenzinnige non die leefde in het Duitsland van de 12e eeuw. In de tweede helft van deze eeuw nam in de kringen van vrome vrouwen de mystiek een ongekend hoge vlucht.

Onder hen nam Hildegard von Bingen een prominente plaats in. Haar visionaire gaven, haar aandacht voor lichamelijkheid, haar plant- en dierkundige kennis, en, niet te vergeten, haar grote talent op muzikaal gebied, fascineren en inspireren tot in onze tijd nog veel mensen.

De Walburgis organiseert  4 vieringen en 4 keer het Leerhuis met haar mystiek als thema, verspreid over 2017. In de vieringen die elk een eigen thema hebben, staat een afbeelding van een miniatuur centraal. Muziek, zang en teksten, die alle betrekking hebben op het werk van Hildegard, wisselen elkaar af.

In het leerhuis proberen we dieper in te gaan op wat Hildegard en ook ons geïnspireerd heeft en is er de mogelijkheid om onze ervaringen met elkaar te delen.

Dit project is een initiatief van  Wilm Snoeijer en Jan Olimulder, beide theoloog. Zij geven ze vorm aan de activiteiten en begeleiden ze. Hopelijk zullen deze meditatieve uren en dit leerhuis ons zo inspireren, dat we iets gaan ‘zien, horen en proeven’ van wat destijds deze bijzonder begaafde vrouw heeft bewogen.

Lees hieronder meer over het programma

Meditatief uur Zondag 18 juni 10.00-11.00 uur .

Het geheim van de wereld.  Zondag 18 juni 10.00 – 11.00 uur. Aansluitend koffie/thee en ontmoeting in de Walburgiszaal. Weer extra aandacht voor mystiek, de levende ervaring in geloven. Aan de hand van haar teksten onderzoeken we wat Hildegard von Bingen ons te zeggen heeft over bezieling. Wil Snoeijer en Jan Olimulder, beide theoloog, leiden dit meditatief uur met muziek, zang, een miniatuur en teksten. Eerstvolgende MU-vieringen met Hildegard: 15 oktober: Het geheim van de kosmos Aan meedoen aan het Meditatief Uur zijn geen kosten verbonden. Een vrijwillige bijdrage is altijd welkom.

Er waren ruim 90 mensen die de lezing van Wendela Vuylsteke over Hildegard hebben bezocht. Buiten verwachting!

HvB in Walburgis Arnhem

“De wereld is mooier met jou!” Deze bemoedigende kreet op de poster van Loesje zou ook zomaar van Hildegard von Bingen afkomstig kunnen zijn. Het enthousiasme van deze invloedrijke vrouw die zo’n duizend jaar geleden leefde kan nog steeds vele mensen boeien, uit oost en west, met verschillende achtergrond en belangstelling. Wat is er bijzonder aan haar? Ze noemt de liefde heilig. Die Liefde is de krachtbron die  in ieder mens organisch aanwezig is, bij iedereen, niemand uitgezonderd. In de loop van het leven kan  de liefde overdekt raken, kan er de klad in komen. Toch is die liefde nooit weg en zijn er praktische wegen om die liefde weer te ontdekken en  om die ook in een ander mens op te diepen.   Dan wordt alles anders. Dan kan  je  stapsgewijs evenveel van  God als van andere mensen gaan houden en van jezelf .   Ja, dan  is de wereld  mooier met jou. Haar  spiritualiteit  is voor mensen die in het volle leven staan, met drukke of minder drukke agenda’s en die hun leven toch willen laten inspireren  door Gods liefde die heilig is. Wendela Vuylsteke is geestelijk begeleidster van de levensloop en oud-docente aan het Titus Brandsma- instituut in Nijmegen. Zij heeft een begeleidingspraktijk, geeft lezingen en presentaties over spiritualiteit en is teamlid bij weekends van innerlijke genezing. Haar inspiratiebronnen zijn oa: Hildegard von Bingen , Etty Hillesum en Henri Nouwen.

Leerhuis: Hildegard ontmoet Dag Hammerskold Zondag 25 juni 10.00 - 11.00 uur

Hildegard van Bingen in mandala in Walburgis Arnhem

Verrassende ontmoeting: Hildegard von Bingen en Dag Hammerskold Zondag 25 juni, 10.00-11.00 uur in de Walburgzaal Evenals Hildegard van Bingen ontving Dag Hammarskjold (1905 – 1961) de ‘gave van bezieling’. Ooit werd hij, evenals zij, ‘in vuur en vlam’ gezet. In een tekst, die hij enkele maanden voor zijn dood schreef en die we op 25 juni in  het Leerhuis met elkaar zullen overwegen, vertelt hij daarover. Zijn leven lang heeft hij er moeite voor moeten doen om te begrijpen wat de zin van zijn leven was. Eigenlijk was hij steeds maar bezig zelf die zin aan zijn leven te geven. Uiteindelijk gebeurde het, dat hij zijn eigen behoeften en verlangens kon loslaten. Toen pas besefte hij, dat hij ja zei tegen iemand of iets. Graag nodigen we u uit om met ons dit ‘ja’ van Dag Hammarskjold  te lezen en te overwegen.  Wat het Leerhuis is en wie het voorbereiden lees je hier

Print Friendly, PDF & Email