Het Leerhuis in de Walburgiszaal

Het Leerhuis is op elke vierde zondag van de maand. Het Leerhuis is ontleend aan de Joodse traditie. Daarin worden bijbelteksten diepgaand en vanuit ervaren met elkaar gelezen en besproken. In gezamenlijkheid komen we tot zin en betekenis die ons soms bijzonder beroeren, soms verrassen. Scroll naar de volgende sectie voor het actuele programma.

De Tora

De joodse traditie, cultuur en geschiedenis, wordt weerspiegeld in en geleid door de Tora, het heilige boek. Dat boek kent slechts één visie op ‘leren’ en dat is permanent leren. Dat wil zeggen: van de wieg tot het graf en van leren door toepassen.

Elke vierde zondag van de maand

Kom eens kennismaken en laat u inspireren voor de rest van de week door de wijsheid van zo’n bijbeltekst. Dat kan in de Walburgis, centrum voor religie, spiritualiteit en verbondenheid.  Elke vierde zondag van de maand is er een ‘Leerhuis’ bijeenkomst.

Inleiders/begeleiders van ‘Leerhuis op de zondagochtend’ :

Jaap van Dijkhuizen Studeerde Interreligieuze Spiritualiteit in Nijmegen, maar noemt zichzelf vooral een zeer betrokken en goed belezen –protestantse- aanhanger van onze gemeenschappelijk christelijke godsdienst. Anita Knipping. Anita is geestelijk begeleider, afgestudeerd aan het Titus Brandsma Instituut Nijmegen. Ellen Tebbe Studeerde theologie en levensbeschouwing aan Fontys Hogeschool van 2002-2007 daarna aan de UvA klassiek Hebreeuws in modules . Daarna  heeft zij zich via privéles verder gespecialiseerd in het vertalen en bestuderen van Bijbelteksten en doet dat nog steeds.

Etty Hillesum rookt!
Vasalis rookt!

Leerhuis 22 oktober: in vuur en vlam met Hildegard en Etty Hillesum

Het leven van Hildegard van Bingen veranderde totaal vanaf het moment dat zij in ‘vuur en vlam’ werd gezet door een overweldigend licht. Maar….. zij was niet de enige.

Veel anderen met haar ontdekken tijdens hun leven dat er, hoe dan ook, een fundamentele verandering heeft plaatsgevonden. Er is een diepe laag in henzelf aangeboord, waardoor ze ‘met andere ogen’ naar zichzelf en de wereld om hen heen zijn gaan zien.

In het leerhuis zullen we met elkaar, aan de hand van enkele voorbeelden ( Vasalis en Etty Hillesum) , in dialoog gaan over het ‘hoe’, ‘waar’ en ‘wanneer’ van dit alles. over dit leerhuis. Wilma Snoeijer is theologe, gespecialiseerd in spiritualiteit en mystiek, lekenkarmeliet en geestelijk begeleidster.

Leerhuis 24 september: Is moraliteit ouder dan religie?

O.l.v. Ellen Tebbe filosoferen we over de stelling: Is moraliteit is ouder dan religie.

 Goed zijn. Goed doen voor elkaar. Er wordt wel cynisch over gedaan. Zo van: ‘Erst komt das Fressen und dann die Moral’. Goedheid als een gewenst laagje vernis dat onze ware aard bedekt. Een laagje dat ons egoïsme verhult en dat we maskeren met een vriendelijk gezicht. En dat kunnen we opbrengen omdat het ons goed gaat, wanneer we het zelf niet moeilijk hebben.

Vreemd vind ik het dat over moederliefde nauwelijks gerept wordt in het debat over goed en kwaad in de mens. Toch is die zorg cruciaal in ons leven als zoogdier en een blauwdruk voor ons verdere zorgzame leven. Goedheid-zorg- is een onderdeel van onze biologie. Goedheid komt van binnenuit. Kennis van de natuur helpt ons begrijpen hoe en waarom we om elkaar zijn gaan geven en waarom we ernaar streven moreel te zijn.

Moedigt religie onze natuurlijke neigingen aan? Zijn de geboden niet al diep in ons bewustzijn verankerd?

Zoals gewoonlijk in de Walburgiszaal om 10.00 uur. Je bent welkom.

Martha en Maria in bezielde zorg

Leerhuis 26 maart:Leven met Martha en Maria in Bezi3elde Zorg

In het leerhuis van zondag 26 maart

Bezielde zorg: leven met ‘Martha en Maria’. In onze tijd wordt (bezielde) zorg al gauw geassocieerd met thuiszorg, mantelzorg. Of met zorg in een zorginstelling of ziekenhuis.  Maar ‘zorg dragen voor’ is veel breder, gaat ons allemaal aan. Het heeft te maken met de dagelijkse gang van zaken op je werk of in huis. Hoe sta je daarin? Naar dit antwoord gaan we op zoek via het verhaal van de gastvrije ontvangst van Jezus door Martha en Maria (Luc.10:38-42) Wim Palstra ( theoloog) zal de uitwisseling inleiden en leiden.

Het Leerhuis is op elke vierde zondag van de maand. Het Leerhuis is ontleend aan de Joodse traditie. Daarin worden teksten diepgaand en vanuit ervaren met elkaar gelezen en besproken. In gezamenlijkheid komen we tot zin en betekenis die ons soms bijzonder beroeren, soms verrassen. 

Thomas Merton in Walburgis Arnhem

Leerhuis 26 februari: Thomas Merton en Hildegard von Bingen

In het leerhuis van zondag 26 februari komt de mystica Hildegard von Bingen aan het woord via 2 teksten van Thomas Merton, die zo dichtbij de spiritualiteit van Hildegard komt en het  zo goed verwoordt voor mensen van deze tijd.

Thomas Merton ( 1915-1968) was een belangrijke Amerikaanse katholieke theoloog, dichter, auteur en sociaal activist en mysticus. En bijzonder geïnteresseerd in andere religies o.a. het Boeddhisme.

Het Leerhuis is op elke vierde zondag van de maand. Het Leerhuis is ontleend aan de Joodse traditie. Daarin worden teksten diepgaand en vanuit ervaren met elkaar gelezen en besproken. In gezamenlijkheid komen we tot zin en betekenis die ons soms bijzonder beroeren, soms verrassen. 

Print Friendly, PDF & Email