Het Leerhuis in de Walburgiszaal

Het Leerhuis is op elke vierde zondag van de maand. Het Leerhuis is ontleend aan de Joodse traditie. Daarin worden bijbelteksten diepgaand en vanuit ervaren met elkaar gelezen en besproken. In gezamenlijkheid komen we tot zin en betekenis die ons soms bijzonder beroeren, soms verrassen. Scroll naar de volgende sectie voor het actuele programma.

De Tora

De joodse traditie, cultuur en geschiedenis, wordt weerspiegeld in en geleid door de Tora, het heilige boek. Dat boek kent slechts één visie op ‘leren’ en dat is permanent leren. Dat wil zeggen: van de wieg tot het graf en van leren door toepassen.

Elke vierde zondag van de maand

Kom eens kennismaken en laat u inspireren voor de rest van de week door de wijsheid van zo’n bijbeltekst. Dat kan in de Walburgis, centrum voor religie, spiritualiteit en verbondenheid.  Elke vierde zondag van de maand is er een ‘Leerhuis’ bijeenkomst.

Inleiders/begeleiders van ‘Leerhuis op de zondagochtend’ :

Jaap van Dijkhuizen Studeerde Interreligieuze Spiritualiteit in Nijmegen, maar noemt zichzelf vooral een zeer betrokken en goed belezen –protestantse- aanhanger van onze gemeenschappelijk christelijke godsdienst. Anita Knipping. Anita is geestelijk begeleider, afgestudeerd aan het Titus Brandsma Instituut Nijmegen. Ellen Tebbe Studeerde theologie en levensbeschouwing aan Fontys Hogeschool van 2002-2007 daarna aan de UvA klassiek Hebreeuws in modules . Daarna  heeft zij zich via privéles verder gespecialiseerd in het vertalen en bestuderen van Bijbelteksten en doet dat nog steeds.

Spinoza in het Leerhuis

Leerhuis 28 mei: Wat kunnen we leren van Spinoza? Wie? Spinoza!

In het leerhuis van 28 mei verdiepen we ons voor de tweede keer, onder leiding van Ellen Tebbe, in een tekst van Spinoza. We behandelen een gedeelte uit de inleiding van zijn boek het ‘Theologisch-politiek traktaat’. Een polemisch pleidooi voor vrijheid van meningsvorming als het gaat om de relatie tussen geloof en wetenschap.

Spinoza is de beroemdste filosoof van Nederland: hij behoort tot die kleine groep filosofen die gezichtsbepalend zijn voor de geschiedenis van het westerse denken. Benedictus de Spinoza werd in 1632 in Amsterdam geboren als Baruch d’Espinoza, zoon van uit Portugal gevluchte joodse ouders. Hij overleed in 1677 in Den Haag aan een longziekte. Om de kost te verdienen – Spinoza leefde overigens vrij sober – sleep hij brillenglazen en lenzen voor microscopen, en waarschijnlijk is zijn ziekte verergerd door het stof dat hij daarbij had ingeademd.

In conflict

De roepnaam van Spinoza was Bento, wat in het Portugees hetzelfde betekent als Baruch (Hebreeuws) en Benedictus (Latijn), namelijk ‘de gezegende’. Hij leerde Nederlands, Portugees, Spaans, Hebreeuws en schreef later in het Latijn. Na zijn religieuze opvoeding kwam hij in 1656 in conflict met de Amsterdamse joodse gemeenschap. Vermoedelijk niet eens omdat hij kritisch stond tegenover het orthodoxe geloof, maar vooral omdat hij zich uiterlijk niet wilde schikken naar de strenge vereisten en voorschriften.

Ethica

Hoewel de Republiek in vergelijking met omringende landen tolerant was en lankmoedig omging met kritische denkbeelden, moest Spinoza toch voorzichtig zijn. Veel werk publiceerde hij niet, of onder een schuilnaam. Zijn hoofdwerk, de Ethica, werd pas na zijn dood uitgegeven. In het rampjaar 1672 werd de sfeer grimmiger en werden de gebroeders De Witt gelyncht door een Oranjegezinde menigte, zonder dat de autoriteiten daartegen optraden. Het schokte Spinoza zo diep dat hij een plakkaat naar de plek wilde brengen met de tekst ‘ultimi barbarorum’ (‘ergste barbaren’). Zijn huisbaas en vriend hield hem tegen en redde zo misschien wel zijn leven.

Democratie

In zijn boek Tractatus theologico-politicus gaf Spinoza een aanzet tot een vrijzinnige uitleg van de bijbel en in de Tractatus politicus sprak hij zich uit voor de democratie en wees hij op het grote belang van vrijheid van meningsuiting.

De Ethica (voluit Ethica Ordine Geometrico Demonstrata, dat is “op wiskundige wijze uiteengezet”), Spinoza’s meesterwerk, moest de mensen leren hoe ze verlichting van hun lijden konden vinden. Het was geen filosofie omwille van de filosofie, het boek had een praktisch doel. De mens moest leren 

(Bron: Wikipedia)

Martha en Maria in bezielde zorg

Leerhuis 26 maart:Leven met Martha en Maria in Bezi3elde Zorg

In het leerhuis van zondag 26 maart

Bezielde zorg: leven met ‘Martha en Maria’. In onze tijd wordt (bezielde) zorg al gauw geassocieerd met thuiszorg, mantelzorg. Of met zorg in een zorginstelling of ziekenhuis.  Maar ‘zorg dragen voor’ is veel breder, gaat ons allemaal aan. Het heeft te maken met de dagelijkse gang van zaken op je werk of in huis. Hoe sta je daarin? Naar dit antwoord gaan we op zoek via het verhaal van de gastvrije ontvangst van Jezus door Martha en Maria (Luc.10:38-42) Wim Palstra ( theoloog) zal de uitwisseling inleiden en leiden.

Het Leerhuis is op elke vierde zondag van de maand. Het Leerhuis is ontleend aan de Joodse traditie. Daarin worden teksten diepgaand en vanuit ervaren met elkaar gelezen en besproken. In gezamenlijkheid komen we tot zin en betekenis die ons soms bijzonder beroeren, soms verrassen. 

Thomas Merton in Walburgis Arnhem

Leerhuis 26 februari: Thomas Merton en Hildegard von Bingen

In het leerhuis van zondag 26 februari komt de mystica Hildegard von Bingen aan het woord via 2 teksten van Thomas Merton, die zo dichtbij de spiritualiteit van Hildegard komt en het  zo goed verwoordt voor mensen van deze tijd.

Thomas Merton ( 1915-1968) was een belangrijke Amerikaanse katholieke theoloog, dichter, auteur en sociaal activist en mysticus. En bijzonder geïnteresseerd in andere religies o.a. het Boeddhisme.

Het Leerhuis is op elke vierde zondag van de maand. Het Leerhuis is ontleend aan de Joodse traditie. Daarin worden teksten diepgaand en vanuit ervaren met elkaar gelezen en besproken. In gezamenlijkheid komen we tot zin en betekenis die ons soms bijzonder beroeren, soms verrassen.