walburgis arnhem Anita Knipping

Walburgis Meditatiekring Wintercyclus 2018

  • Cyclus 1: Hubert Bastiaens
    • Datums: maandagavond 15, 22, 29 januari en 5 februari
    • Tijd: van 19.30 tot 21.30 uur
  • Cyclus 2: Anita Knipping
    • Datums:   maandagavond 26 februari en 5, 12, 19 maart
    • Tijd: van 19.30 tot 21.30 uur

Bijdrage: 32 euro per cyclus van vier avonden. Je kunt je aanmelden bij Clem Follender: (06) 24723206

Het mediteren met een groep mensen is inspirerend en verrijkend. Door samen stil te zijn worden we ontvankelijk om God in ons midden te ervaren. Samen stil zijn leert ons om meer liefde te ontwikkelen voor onszelf en voor de ander. Meditatie verfrist ons en herstelt onze krachten.

De meditaties richten zich op het zuiver waarnemen. Via de zintuiglijke waarneming worden we naar de geestelijke waarneming geleid. Door te ontspannen, onze blik naar binnen te richten en ons open te stellen, geven we ons hart de ruimte om zich te openen, durven we onze kwetsbaarheid als mens te ervaren en kan de aanwezigheid van God doordringen in ons hele wezen.

Er zijn twee cycli van vier maandagavonden, elke cyclus staat op zichzelf.

In de eerste cyclus werken we met het Jezusgebed, in de tweede cyclus richten we ons op de eeuwenoude wijsheid van de woestijnvaders. 

Het Jezusgebed

Mediteren op het Jezusgebed is al een oeroude christelijke praktijk. Tijdens de meditatie herhalen we de woorden ‘Heer Jezus Christus ontferm u over mij’ in stilte in onszelf. De meditatie is eenvoudig, maar zeer krachtig. Door vaker op het Jezusgebed te mediteren kom je in een diep proces dat je naar het ervaren van God in jezelf en in alles om je heen voert. Je komt tot rust, maar wordt ook geconfronteerd met je onhebbelijkheden.

De meditaties worden ingeleid met korte teksten, waarin schrijvers vertellen over hun ervaringen met het Jezusgebed.

Hubert Bastiaens begeleidt dit thema. Hij is ecoloog, lichaamsgericht therapeut en schrijver over het (Tibetaans) boeddhisme. Hij heeft bosbouw gestudeerd aan de universiteit van Wageningen en vervolgens enkele opleidingen gevolgd tot lichaamsgericht therapeut (onder andere bij de stichting Body-Mind Integration). Vanuit deze achtergronden verenigt hij natuur, spiritualiteit en therapeutische inzichten in zijn werk.

Hij is zeer geïnteresseerd in religie en spiritualiteit en ziet zijn leven als een pelgrimstocht die hem voert naar de essentie van het leven en van zichzelf. In 2016 heeft hij een groot deel van de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella gelopen.

Hij leeft en werkt vanuit compassie en liefde voor de mens en het leven. Hierbij staan voorop: warmte en aandacht voor de mens, stil worden in jezelf en zien wat daar leeft en openstaan voor het nieuwe.

De Woestijnvaders

De woestijnvaders, die vanaf de 3e eeuw een eigen spiritualiteit ontwikkelden, zochten de stilte van de woestijn om zuiverheid van hart te ontwikkelen, teneinde God te kunnen schouwen. Ze maakten gebruik van spirituele oefeningen als gebed, vasten en waken.

In vier meditatiebijeenkomsten lezen we een inspirerende tekst van de woestijnvaders en laten we deze woorden op ons inwerken.

We hebben geen ander doel dan bij onszelf en bij God aanwezig te zijn, met alles wat in ons leeft. We proberen niets te veranderen of te verbeteren, in tegendeel, we luisteren met aandacht en liefde naar wat er in ons gebeurt. Aan het eind van de meditatie is gelegenheid tot uitwisseling.

Anita Knipping leidt dit thema. Zij is van oorsprong maatschappelijk werkster. Ze heeft in 2006 de opleiding voor lichaamsgerichte therapie ‘Body-Mind Integration’ afgerond en is in 2015 afgestudeerd bij het Titus Brandsma Instituut Nijmegen als geestelijk begeleider. In deze opleidingen zijn lichaamsbewustzijn, mens-zijn, zingeving en spiritualiteit- en geloofsbeleving samengekomen.

Samen met haar man Hubert organiseert zij meerdaagse retraites voor rust en bezinning, waarin de heilzame werking van de natuur een grote rol speelt.

Voor Anita is het contact van mens tot mens van belangrijke waarde. Zij heeft de ervaring dat een luisterend oor en het in aandacht aanwezig zijn bij de ander van grote betekenis kan zijn.

Na afloop heb je altijd nog even gelegenheid voor een gesprekje met de begeleiders.

Je kunt je aanmelden bij Clem Follender: (06) 24723206

Print Friendly, PDF & Email