De Lauden in Walburgis Arnhem

De Lauden: ieder eerste zondag van de maand

 • De lauden zijn een onderdeel van het getijdengebed, een meditatieve gebedsvorm die men in de kloosters beoefent. De kern van deze viering bestaat uit enkele psalmen die het Laudenkoor samen met de kerkbezoekers zingt.
 • De akoestiek van de basiliek geeft een bijzondere en inspirerende klank aan de stem. Het zingen van de psalmen gaat samen met het lezen van gedichten, die een relatie scheppen tussen oude en nieuwe teksten, tussen wat vreemd en vertrouwd is. Middels de ‘antifonen’ (“refreintjes” ) die op een tekst uit het gedicht speciaal voor deze vieringen geschreven worden is er verbinding is tussen psalmen en gedichten.
 • De voorganger bemediteert het evangelie van die dag, waarbij ook een schilderij of een voorwerp een rol kan spelen. De eenheid tussen psalmen, evangelie, gedichten en meditatie verdiept het gebed.
 • Bij de voorbeden is iedere aanwezige uitgenodigd om zorgen en verlangens hardop te spreken.
 • De Lauden worden voorbereid en voorgegaan door leden van de Laudenwerkgroep:
 • Ellen Tebbe: Studeerde theologie en levensbeschouwing aan Fontys Hogeschool van 2002-2007 daarna aan de UvA klassiek Hebreeuws in modules . Daarna  heeft zij zich via privéles verder gespecialiseerd in het vertalen en bestuderen van Bijbelteksten en doet dat nog steeds.
 • Gerard Pieter Freeman: Bijzonder hoogleraar Franciscaanse spiritualiteit op de  Tilburg School of Theology en stafmedewerker van het Franciscaans Studiecentrum
 • Anita Knipping: Anita is geestelijk begeleider, afgestudeerd aan het Titus Brandsma Instituut Nijmegen.
 • Marie Louise Vroemen: Docent bibliodramaErvaringsdeskundig op het vlak van geloof en liturgie.
 • Contactpersoon laudenwerkgroep: Ellen Tebbe  (06)36155890
 • Contactpersoon laudenkoor: Joseph Follender (06)51091773
Print Friendly, PDF & Email