De Lauden in Walburgis Arnhem

De Lauden op zondagochtend

Scroll naar de volgende sectie voor het actuele programma.

 • De lauden zijn een onderdeel van het getijdengebed, een meditatieve gebedsvorm die men in de kloosters beoefent. De kern van deze viering bestaat uit enkele psalmen die het Laudenkoor samen met de kerkbezoekers zingt.
 • De akoestiek van de basiliek geeft een bijzondere en inspirerende klank aan de stem. Het zingen van de psalmen gaat samen met het lezen van gedichten, die een relatie scheppen tussen oude en nieuwe teksten, tussen wat vreemd en vertrouwd is. Middels de ‘antifonen’ (“refreintjes” ) die op een tekst uit het gedicht speciaal voor deze vieringen geschreven worden is er verbinding is tussen psalmen en gedichten.
 • De voorganger bemediteert het evangelie van die dag, waarbij ook een schilderij of een voorwerp een rol kan spelen. De eenheid tussen psalmen, evangelie, gedichten en meditatie verdiept het gebed.
 • Bij de voorbeden is iedere aanwezige uitgenodigd om zorgen en verlangens hardop te spreken.
 • De Lauden worden voorbereid en voorgegaan door leden van de Laudenwerkgroep:
 • Ellen Tebbe: Studeerde theologie en levensbeschouwing aan Fontys Hogeschool van 2002-2007 daarna aan de UvA klassiek Hebreeuws in modules . Daarna  heeft zij zich via privéles verder gespecialiseerd in het vertalen en bestuderen van Bijbelteksten en doet dat nog steeds.
 • Gerard Pieter Freeman: Bijzonder hoogleraar Franciscaanse spiritualiteit op de  Tilburg School of Theology en stafmedewerker van het Franciscaans Studiecentrum
 • Anita Knipping: Anita is geestelijk begeleider, afgestudeerd aan het Titus Brandsma Instituut Nijmegen.
 • Marie Louise Vroemen: Docent bibliodramaErvaringsdeskundig op het vlak van geloof en liturgie.
 • Contactpersoon laudenwerkgroep: Ellen Tebbe  (06)36155890
 • Contactpersoon laudenkoor: Joseph Follender (06)51091773
rood bloed bloem

De Lauden op zondagochtend 5 november

‘Wie zichzelf verhoogt zal worden vernederd, en wie zichzelf vernedert zal worden verhoogd’.

Deze tekst uit het 23 ste hoofdstuk van Matteüs is uitgangspunt voor gedichten.

Een daarvan is de volgende:

 

Vroeger verward met nu, 2 ( fragment)

 

Ik lijd misschien te zware roem

in een heel ver land,

zo ver dat ik het meeste mis

en dat is gelukkig want

roem is als een amaryllis

waarvan de ontwakende bloem

te groot is voor de plant.

 

Leo Vroman, 8 februari 2013, uit: Die vleugels 2, 2015

Aansluitend op dit gedicht en nog twee andere worden psalmen gezongen. Daarnaast horen we een korte overweging en bidden we samen.

de Lauden in Walburgis Arnhem

De Lauden op zondagochtend 1 oktober

In de LAUDEN van 1 oktober lezen we in het evangelie over twee zonen (Mattheüs 21, 28-32). Hun vader vraagt aan hen om in de wijngaard te werken. De zonen gaan verschillend om met het beroep dat op hen wordt gedaan. De vraag wordt gesteld: wie van de zonen doet de wil van zijn vader? Het antwoord lijkt eenvoudig, maar het evangelie brengt ons in verwarring. Is mijn JA een volmondig JA? Of ervaar ik soms ook weerstand of plichtmatigheid in mijn geloofsbeleving en in mijn handelen? Het is goed om hier open naar te kunnen / mogen kijken. We lezen drie gedichten die ons brengen naar het thema van deze zondag en de psalmen nodigen ons uit om zingend te bidden.

Print Friendly, PDF & Email