Reizen en vakantie

OLV Koor Thema 11 juni: reizen en vakantie 10.00 uur

Op 11 juni zingt het OLVékoor enkele liederen van Oosterhuis. Die zullen ook enige verbinding hebbenmet het thema Reizen en Vakantie. Die tijd breekt weer aan. De themaviering in de kerk aan het Walburgisplein begint  zondag 9 april om 10.00 uur. Na afloop koffie/thee/ontmoeten.

OLVkoor in Walburgis Arnhem

Het OLVékoor bestaat bijna 50 jaar! Wat een enthousiasme, wat een inspiratie.

Op 14 mei 1967 werd in de O.L. Vrouweparochie in Arnhem een jongerenkoor opgericht. Dit koor verzorgde 1 x per 14 dagen zogenaamde ‘beatmissen”. Lezingen werden vervangen door eigentijdse en aangepaste teksten. En er werd gezongen op populaire muziek.

Na verloop van tijd dekte de naam de lading niet meer. Het jongerenkoor werd OLVé-koor. Na de beatmis kwamen de liederen uit de jongerenliturgie”. Later volgde het Bijbels liedboek.

Al geruime tijd zingt het koor tijdens de vieringen liederen van o.a. Antoine Oomen en Tom Löwenthal, op tekst van Huub Oosterhuis.

Na de sluiting van de O.L. Vrouwekerk in 1995 en de daaropvolgende sluiting van de O.L. Vrouwekapel in 2005 heeft het OLVé koor enkele jaren een viering verzorgd in de St. Jan. Vanaf  maart 2007 verzorgt het OLVé koor de maandelijkse vieringen in de Walburgiskerk.  

Vijf jaar geleden werd de Walburgiskerk onttrokken aan de eredienst. Sinds die tijd verzorgt het koor op geheel eigen manier maandelijkse themavieringen.

Op zondag 14 mei 2017 wordt in de Walburgiskerk tijdens de viering van het OLVé aandacht besteed aan dit 50 jarig jubileum. Na afloop is er in de kerk gelegenheid tot ontmoeting. De viering begint om 10.00 uur. U bent hierbij van harte uitgenodigd.

Elke tweede zondag van de maand verzorgt ons koor een bijzondere viering. Bijzonder omdat het zelf een thema kiest en voor dat thema een spreker vraagt. Veelal zijn dat maatschappelijke thema’s.

ad de keyzer in Walburgis Arnhem

OLV Koor en Bach: Himmelkönig, sei wilkommen. Palmzondag 10.00 uur

De Cantate voor Palmzondag van Bach, Himmelkönig, sei wilkommen staat centraal in de  viering op Palmzondag met het OLVékoor in de Walburgis te Arnhem. Ad de Keyzer van het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen komt naar Arnhem om op meditatieve wijze toelichting te geven op de tekst en muziek en van de Cantate en hun onderlinge samenhang. Hij is theoloog en musicus en promoveerde op de Mattheuspassion.  Die studie verscheen vorig jaar als boek met als titel “Bachs grote Passie”. De muziek van de Cantate (op CD) wordt afgewisseld met zijn uitleg. Hij geeft die op een boeiende en betrokken manier, waardoor de betekenis van de tekst en muziek “binnenkomt”. Dat maakt de uitleg wel bijzonder. Vóór en na de uitleg zingt het OLVékoor nog enkele liederen van Oosterhuis en een koraal uit de Cantate.  De themaviering in de kerk aan het Walburgisplein begint  zondag 9 april om 10.00 uur. Na afloop koffie/thee/ontmoeten.

hongerdoek tbv OLVkoor

OLV Koor zingt voor de pubers van San Salvador. 12 maart 10.00 uur.

Er is dringend behoefte aan zorg voor jongeren, pubers nog, in enkele wijken in San Salvador waar bendes met veel geweld feitelijk  de macht hebben overgenomen. Alleen al de aanwezigheid van een jongere op straat kan zijn dood betekenen als hij geen lid is van de bende die de buurt beheerst. De concurrentie wordt genadeloos met geweld aangepakt. Het stichten van jongerencentra moet voor veilige plekken zorgen, ook voor de nog jongere kinderen. Het kan er toe bijdragen dat ze wegblijven  uit de harde criminaliteit. Daarom worden  de jongerencentra  “Eilanden van hoop” genoemd. Die problematiek in de hoofdstad van El Salvador komt aan de orde in de themaviering van het OLVékoor in de Walburgiskerk op 12 maart aanstaande. Het thema is gekozen op advies van de landelijke Vastenactie die het vanwege de ernstige situatie in San Salvador op de agenda zette. Tijdens de viering wordt informatie gegeven over het project, afgewisseld met teksten en met liederen van Huub Oosterhuis. De viering op 12 maart begint om 10.00 uur.

Marc Chagall in Walburgis Arnhem

Zondag 12 februar 2017; 10.00 – 11.00 uur ARNHEM – Met een knipoog naar Valentijnsdag wordt in de themaviering van  het OLVékoor in de Walburgiskerk in Arnhem  op zondag 12 februari aandacht besteed aan het Hooglied. Dat liefdeslied neemt tussen de andere bijbelboeken een bijzondere plaats in, alleen al door de zeer romantische inhoud en het mooie taalgebruik. In de Joodse traditie gaat het Hooglied door het leven als “Lied der Liederen”. Die titel zegt veel over de betekenis van het lied door de eeuwen heen. Een groot deel van het Hooglied  wordt voorgelezen, onderbroken door gitaar- en fluitmuziek. Er worden ook liederen gezongen van Oosterhuis. De viering in de Walburgis aan het Walburgisplein begint om 10.00 uur. Aansluitend koffie/thee/ontmoeten in de Walburgiszaal

de woestijn in Walburgis Arnhem

Zondag 8 januari 2017; 10.00 – 11.00 uur In de vierde eeuw trokken mensen de Egyptische woenstijn in om daar (vaak) alleen te leven en zich te bezinnen. Ze kunnen worden beschouwd als de eerste monniken in de christelijke traditie. Ze hadden betekenis voor de mensen van hun tijd omdat hun beschouwend leven niet onopgemerkt bleef en mensen aantrok. Aansluitend koffie/thee/ontmoeten in de Walburgiszaal