OLVkoor 1990

OLV Koor: Themaviering elke tweede zondag van de maand

Scrol verder op deze pagina voor het actuele thema.   Het 50 jarige OLVkoor verzorgt elke tweede zondag van de maand een viering die het koor zelf samenstelt. Zij kiest een spreker uit voor een korte overweging. Soms gerelateerd aan de tijd van het liturgische jaar, soms aan de actualiteit. Het koor zingt daar passende liederen bij. Meestal zijn dat ook enkele liederen van Huub Oosterhuis. Met hem heeft het koor een sterke verbinding. Je kunt de viering kosteloos bijwonen. Een vrijwillige bijdrage is welkom.

Huub Oosterhuis in Walburgis Arnhem

OLV Koor: Themaviering 14 januari: Huub Oosterhuis uitgelegd!

 

Met als thema “Schrift en lied” wordt zondag 11 januari aanstaande in de themaviering van het OLVékoor in de Walburgis aandacht besteed aan enkele liederen van Huub Oosterhuis. Meestal dienen de liederen van Oosterhuis als ondersteuning van een thema, nu zijn de liederen zelf onderwerp van de viering.

Zoals bekend schreef Huub Oosterhuis tientallen teksten, die onder andere door Bernard Huijbers, Tom Löwenthal en Antoine Oomen op muziek zijn gezet. Heel veel van die teksten vinden hun oorsprong in een tekst in de bijbel. De liederen worden inmiddels gezongen in honderden kerken en niet alleen in NederlandTijdens de viering in de Walburg, die om 10 uur begint, worden de bijbelteksten gelezen die als “bron” dienden voor Oosterhuis. De liederen en de bijbehorende teksten worden besproken en, met enkele anderen, worden ze natuurlijk ook gezongen.

De viering in de kerk aan het Walburgplein  begint om 10.00 uur.   De viering van het OLVékoor is, zoals altijd, voor iedereen toegankelijk.

OLVkoor 1990

OLV Koor: Themaviering elke tweede zondag van de maand

“Vieren dat het kán” is het thema van de viering van het OLVékoor op kerstavond  24 december in de Walburgis in Arnhem.

De keuze van dat thema heeft te maken met de vraag waarom wereldwijd zoveel mensen – ook niet-kerkelijken –  op kerstavond naar de kerk gaan of op een andere manier laten merken dat ze de kerstdagen toch bijzonder vinden.

Het thema “Vieren dat het kán” zegt wat over de hoop en het vertrouwen dat de mensen  ondanks alles hebben op een goede toekomst.

Het thema zal wordt toegelicht aan de hand van teksten, het kerstverhaal zal worden gezongen  en de bezoekers kunnen samen veel (kerst)liederen zingen, ook  van Huub Oosterhuis.

De viering in de kerk aan het Walburgplein  begint om 21.00 uur. Vanaf 20.30 uur worden er kerstliederen gezongen.  De viering van het OLVékoor is, zoals altijd, voor iedereen toegankelijk.

De strijdbare heilige vrouw

OLV Koor 12 november Thema : Waar zijn de heiligen? 10.00 uur

ARNHEM – Op zondag 12 november is weer de maandelijkse themaviering van het OLVékoor in de Walburgiskerk aan het Walburgisplein 1 in Arnhem.

Programma:

Inzingen

Gitaarmuziek

Klankschaal

Openingslied

Welkom

Lied: Ik zal niet rusten

aansteken van de kaars

Lied: Goed is wat je niet doet wat slecht is

Psalm 63: 1-9

Lied: Delf mijn gezicht op

Tekst uit: Een Ongewoon Gesprek van Neale D. Walsch

Dit is de grote illusie waarmee jij je bezighoudt: dat God op de een of andere wijze erom geeft wat jij doet.

Ik geef er niet om wat je doet, misschien valt je dat zwaar om te horen. Maar geef jij erom wat je kinderen doen wanneer je ze buiten laat spelen? Doet het voor jou ertoe of ze tikkertje spelen, verstoppertje of doen-alsof?

Nee, dat maakt je niet uit, omdat je weet dat ze volkomen veilig zijn. Jij hebt ze in een omgeving geplaatst die je vriendelijk en volkomen oké acht. Natuurlijk hoop je altijd dat ze zich geen pijn zullen doen. En als dat toch gebeurt, sta je klaar om ze te helpen, om ze te verplegen, om ze te helpen zich weer veilig en gelukkig te voelen, zodat ze weer naar buiten kunnen gaan om te spelen. Maar of ze nu ervoor kiezen verstoppertje of tikkertje te spelen, dat doet voor jou een volgende keer evenmin ter zake. Je vertelt hun natuurlijk welke spelletjes gevaarlijk zijn om te spelen.

Maar je kunt je kinderen er niet van weerhouden gevaarlijke dingen te doen. Niet altijd. Niet tot het eind der tijden. Niet voor elk moment vanaf nu tot aan de dood. Een wijze ouder weet dat. Maar die ouder blijft wel altijd betrokken bij de uitkomst.

Deze dichotomie – niet al te veel geven om het proces, maar wel een uitgesproken betrokkenheid bij het resultaat – beschrijft het best de dichotomie van God. Nochtans geeft God in zekere zin zelfs niet om de uitkomst. Niet om de uiteindelijke uitkomst. Dit omdat de uiteindelijk uitkomst vaststaat.

En dit is de tweede illusie van de mens: dat de uitkomst van het leven onzeker is. De twijfel over de uiteindelijk uitkomst heeft je grootste vijand geschapen: angst. Want als je de uitkomst betwijfelt, dan betwijfel je ook de Schepper, dan betwijfel je God. En als je God betwijfelt, moet je je hele leven in angst en schuld doorbrengen.

Hoe kun je je ooit ontspannen als je Gods bedoelingen betwijfelt, net als God vermogen om de uiteindelijke uitkomst te realiseren. Hoe kun je dan ooit werkelijke vrede vinden? Maar wat gebeurt er als je besluit een nieuwe beslissing te nemen? Wat zou daar het resultaat van zijn? Ik zeg je : je zou leven zoals Boeddha heeft geleefd. Zoals Jezus heeft geleefd. Zoals iedere heilige heeft geleefd die je ooit hebt aanbeden.

Toch zouden de meeste mensen je niet begrijpen, zoals ook de meeste heiligen is overkomen. En wanneer je zou proberen je gevoel van rust, je levensvreugde, je innerlijke vervoering, uit te leggen, dan luisteren zij naar je woorden maar zij horen die niet. Zij proberen je woorden te herhalen, maar zij kunnen die slechts opsommen. Zij zouden zich afvragen hoe het komt dat jij bezit wat zij niet kunnen vinden. En zij zouden jaloers worden.

Spoedig zou die jaloezie in woede omslaan en in hun boosheid zouden zij proberen jou ervan te overtuigen dat jij het bent die God niet begrijpt. En als zij er niet in zouden slagen je los te rukken van je vreugde, proberen zij je kwaad te doen, zo groot is hun woede. En wanneer je hun vertelt dat het niet uitmaakt, dat zelfs de dood je vreugde niet kan onderbreken of je waarheid kan veranderen, dan zouden zij je ongetwijfeld doden. En als zij dan hebben gezien hoe rustig jij de dood aanvaardde, zouden zij je een heilige noemen en weer van je houden.

Lied: Sterven zal je ooit

Uitleg

Gitaarmuziek: One Of Us van Joan Osborn – Iemand van ons

Psalm 63: 1-9 omgekeerd

Muzikale meditatie

Intenties

Onze Vader

Mededelingen  / Collecte

Lied: Een dubbellied

Afsluiting

Slotlied: De woorden die wij spraken tot elkaar

Klankschaal

Wij wensen u een goede zondag en een fijne week.

De themaviering in de kerk aan het Walburgisplein begint  zondag 12 november om 10.00 uur. Na afloop koffie/thee/ontmoeten.

Verwoest door de orkaan

OLV Koor 8 oktober Thema : Waar is God? 10.00 uur

In een tijd waarin natuurrampen elkaar opvolgen alsof ze aan elkaar geketend zijn (orkanen, aardbevingen, overstromingen) en oorlogen doorgaan alsof ze nooit een einde zullen kennen, sterven duizenden, duizenden en duizenden door geweld. Miljoenen mensen zijn slachtoffer.  De vraag blijft: “waar is God?”

De teksten worden afgewisseld met liederen van Huub Oosterhuis. De themaviering in de kerk aan het Walburgisplein begint  zondag 8 oktober om 10.00 uur. Na afloop koffie/thee/ontmoeten.

Vluchtelingen en OLVkoor

OLV Koor Thema 10 september: Vluchtelingen 10.00 uur

Wie meer wil weten over de opvattingen en de praktijk van een vluchtelingenadvocaat kan terecht in de themaviering van het OLVékoor . “Vluchtelingen” is het thema van die viering. Dat thema is gekozen om de Arnhemmers te herinneren aan de septemberdagen 1944 toen bijna honderdduizend mensen uit de stad moesten vluchten op last van de Duitsers. Vluchten is inmiddels al weer jaren actueel. Vluchtelingen komen in grote aantallen naar Europa,  maar Europa probeert op allerlei manieren barricades op te werpen. Mr. Jaap van Dijkhuizen is de gastspreker. Hij heeft jarenlang gewerkt als vluchtelingenadvocaat en kan er vanuit zijn praktijk over meepraten. Hij is inmiddels met pensioen maar voelt zich nog steeds betrokken bij het lot van de vluchtelingen. Hij schreef de dichtbundel “vluchtelingen”, die vorig jaar verscheen. De opbrengst van de verkoop is uitsluitend bestemd voor de vluchtelingen. In de themaviering wordt een poging gedaan de opvatting over de zorg voor vluchtelingen vanuit de joods-christelijke traditie weer te geven. De teksten worden afgewisseld met liederen van Huub Oosterhuis. De themaviering in de kerk aan het Walburgisplein begint  zondag 9 april om 10.00 uur. Na afloop koffie/thee/ontmoeten.

Reizen en vakantie

OLV Koor Thema 11 juni: reizen en vakantie 10.00 uur

Op 11 juni zingt het OLVékoor enkele liederen van Oosterhuis. Die zullen ook enige verbinding hebbenmet het thema Reizen en Vakantie. Die tijd breekt weer aan. De themaviering in de kerk aan het Walburgisplein begint  zondag 9 april om 10.00 uur. Na afloop koffie/thee/ontmoeten.

OLVkoor in Walburgis Arnhem

Het OLVékoor bestaat bijna 50 jaar! Wat een enthousiasme, wat een inspiratie. Op 14 mei 1967 werd in de O.L. Vrouweparochie in Arnhem een jongerenkoor opgericht. Dit koor verzorgde 1 x per 14 dagen zogenaamde ‘beatmissen”. Lezingen werden vervangen door eigentijdse en aangepaste teksten. En er werd gezongen op populaire muziek. Na verloop van tijd dekte de naam de lading niet meer. Het jongerenkoor werd OLVé-koor. Na de beatmis kwamen de liederen uit de jongerenliturgie”. Later volgde het Bijbels liedboek. Al geruime tijd zingt het koor tijdens de vieringen liederen van o.a. Antoine Oomen en Tom Löwenthal, op tekst van Huub Oosterhuis. Na de sluiting van de O.L. Vrouwekerk in 1995 en de daaropvolgende sluiting van de O.L. Vrouwekapel in 2005 heeft het OLVé koor enkele jaren een viering verzorgd in de St. Jan. Vanaf  maart 2007 verzorgt het OLVé koor de maandelijkse vieringen in de Walburgiskerk.   Vijf jaar geleden werd de Walburgiskerk onttrokken aan de eredienst. Sinds die tijd verzorgt het koor op geheel eigen manier maandelijkse themavieringen. Op zondag 14 mei 2017 wordt in de Walburgiskerk tijdens de viering van het OLVé aandacht besteed aan dit 50 jarig jubileum. Na afloop is er in de kerk gelegenheid tot ontmoeting. De viering begint om 10.00 uur. U bent hierbij van harte uitgenodigd. Elke tweede zondag van de maand verzorgt ons koor een bijzondere viering. Bijzonder omdat het zelf een thema kiest en voor dat thema een spreker vraagt. Veelal zijn dat maatschappelijke thema’s.

ad de keyzer in Walburgis Arnhem

OLV Koor en Bach: Himmelkönig, sei wilkommen. Palmzondag 10.00 uur

De Cantate voor Palmzondag van Bach, Himmelkönig, sei wilkommen staat centraal in de  viering op Palmzondag met het OLVékoor in de Walburgis te Arnhem. Ad de Keyzer van het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen komt naar Arnhem om op meditatieve wijze toelichting te geven op de tekst en muziek en van de Cantate en hun onderlinge samenhang. Hij is theoloog en musicus en promoveerde op de Mattheuspassion.  Die studie verscheen vorig jaar als boek met als titel “Bachs grote Passie”. De muziek van de Cantate (op CD) wordt afgewisseld met zijn uitleg. Hij geeft die op een boeiende en betrokken manier, waardoor de betekenis van de tekst en muziek “binnenkomt”. Dat maakt de uitleg wel bijzonder. Vóór en na de uitleg zingt het OLVékoor nog enkele liederen van Oosterhuis en een koraal uit de Cantate.  De themaviering in de kerk aan het Walburgisplein begint  zondag 9 april om 10.00 uur. Na afloop koffie/thee/ontmoeten.

hongerdoek tbv OLVkoor

OLV Koor zingt voor de pubers van San Salvador. 12 maart 10.00 uur.

Er is dringend behoefte aan zorg voor jongeren, pubers nog, in enkele wijken in San Salvador waar bendes met veel geweld feitelijk  de macht hebben overgenomen. Alleen al de aanwezigheid van een jongere op straat kan zijn dood betekenen als hij geen lid is van de bende die de buurt beheerst. De concurrentie wordt genadeloos met geweld aangepakt. Het stichten van jongerencentra moet voor veilige plekken zorgen, ook voor de nog jongere kinderen. Het kan er toe bijdragen dat ze wegblijven  uit de harde criminaliteit. Daarom worden  de jongerencentra  “Eilanden van hoop” genoemd. Die problematiek in de hoofdstad van El Salvador komt aan de orde in de themaviering van het OLVékoor in de Walburgiskerk op 12 maart aanstaande. Het thema is gekozen op advies van de landelijke Vastenactie die het vanwege de ernstige situatie in San Salvador op de agenda zette. Tijdens de viering wordt informatie gegeven over het project, afgewisseld met teksten en met liederen van Huub Oosterhuis. De viering op 12 maart begint om 10.00 uur.

Marc Chagall in Walburgis Arnhem

Zondag 12 februar 2017; 10.00 – 11.00 uur ARNHEM – Met een knipoog naar Valentijnsdag wordt in de themaviering van  het OLVékoor in de Walburgiskerk in Arnhem  op zondag 12 februari aandacht besteed aan het Hooglied. Dat liefdeslied neemt tussen de andere bijbelboeken een bijzondere plaats in, alleen al door de zeer romantische inhoud en het mooie taalgebruik. In de Joodse traditie gaat het Hooglied door het leven als “Lied der Liederen”. Die titel zegt veel over de betekenis van het lied door de eeuwen heen. Een groot deel van het Hooglied  wordt voorgelezen, onderbroken door gitaar- en fluitmuziek. Er worden ook liederen gezongen van Oosterhuis. De viering in de Walburgis aan het Walburgisplein begint om 10.00 uur. Aansluitend koffie/thee/ontmoeten in de Walburgiszaal

de woestijn in Walburgis Arnhem

Zondag 8 januari 2017; 10.00 – 11.00 uur In de vierde eeuw trokken mensen de Egyptische woenstijn in om daar (vaak) alleen te leven en zich te bezinnen. Ze kunnen worden beschouwd als de eerste monniken in de christelijke traditie. Ze hadden betekenis voor de mensen van hun tijd omdat hun beschouwend leven niet onopgemerkt bleef en mensen aantrok. Aansluitend koffie/thee/ontmoeten in de Walburgiszaal

Print Friendly, PDF & Email