Lichtfeest in Walburgis Arnhem

Meditatief uur: Derde zondag van de maand om 10.00 uur

Het meditatief uur is wat je ervan mag verwachten: Meditatief orgelspel of een andere muzikale omlijsting. Stilte Inleiding We steken de kaars aan We horen teksten en delen wat ons aan betekenis toevalt We zingen en bidden Sluiten af met de vredeswens En na afloop koffie/thee. Je bent van harte welkom. Direct hieronder de komende viering.

blauw en groen muziek

Meditatief uur: De klank van het Oneindige. Zondag 19 november om 10.00 uur.

‘Woord door klank geraakt’

‘Op bepaalde momenten is het de mens gegeven zich open te stellen, zich zo ver open te stellen dat hij de in de oneindig schone klank de klank van het Oneindige hoort.’

Uit Muziek en religie van Hand Küng.

 Als Piet van der Heide een mediatieve viering vormgeeft en voorgaat in de zang, dan kun je een bijzondere viering verwachten. Dat wordt het dit keer zeker. Teksten en klank zullen op een prachtige manier aandacht krijgen.

M.m.v. ook van Pleunie van der Heide- piano en Clem Follender ( lector en zang)

Aanvang 10.00 uur. Na de viering koffie/thee/ontmoeten in de Walburgzaal

Via Maria naar Madonna 1

Meditatief uur: De kracht van de kwetsbare mens. Zondag 20 aug om 10.00 uur.

De ondertitel van de tentoonstelling inspireerde de werkgroep om in dit MU mensen uit te nodigen tot bezinning rond deze paradox. Teksten, liederen, uitwisseling, gebed en stilte. Muziek: Bert Van Asselt (panfluit) en Frank van Mierlo (orgel). Voorganger: Clem Follender.

schepping van de mens

Meditatief uur: Met Gods Goedheid. Zondag 16 juli om 10.00 uur.

‘In het duister straalt licht, genadig, teder en bewarend.’( uit psalm 112 )

Deze mooie tekst vraagt om invoelen, beleven, ontvangen. De liefde die wij, mensen, kennen is ook Zijn Liefde.  Ontmoet in vertrouwen die Liefde tijdens het Meditatief Uur van deze zondag.

Met verschillende teksten en liederen  worden we op het spoor gebracht van Gods goedheid in de wereld. 

‘voor de oprechten….’ ……dus niet zonder onze inzet voor het goede.

In de viering is gelegenheid om met elkaar deze noties te delen.

Wim Palstra leidt de viering en Chantal Evert ( dwarsfluit) en Theo Worm ( gitaar, piano) verzorgen de muziek.

Maria, Bron van het Leven

Maria ‘Levensbron’ (2000). Werk van Hans van Houwelingen (1957)  in Munchen. Het werk van van Houwelingen kenmerkt zich door een scherpe sociaal-politieke analyse en een overtuigende maatschappelijke betrokkenheid. Maria ’Quelle des lebens’, een marmeren Maria met kind in bron staat in het Petuelpark in München. De aanleg van het park boven op een stuk overkapte ringweg loste de fysieke barrière op tussen twee stadswijken. Het smalle Nymphenburger Kanaal dat ook langs de snelweg had gelopen kreeg in het parkontwerp een prominente plaats. Hans heeft aan de oever van dat stroompje een madonna geplaatst: Maria als bron des levens, ze neemt het water van de rivier en geeft het weer terug. Het water uit de hand van het Jezuskind vult het bassin waarin ze staan en stroomt weer terug in de rivier. (lees verder in de kolom rechts)

Meditatief uur: Zondag 21 mei 10.00 uur met Moeder Maria

Heb jij nog ergens een beeld van Moeder Maria? ja….opmerkelijk:

  • Maria is op dit moment onderwerp van  ‘n grote tentoonstelling in het Catharijneconvent,
  • Leerlingen van Artez krijgen de opdracht om een werk te maken n.a.v. een beeld van Maria,
  • Erik Borgman schrijft en spreekt over de betekenis van Maria in de huidige tijd
  • Hans van Houwelingen maakte in 2000 een bijzonder Mariabeeld in Munchen

Nog steeds hebben miljoenen mensen een afbeelding van Maria in huis. Inderdaad, opmerkelijk. In het Meditatief Uur op zondag 21 mei staat Maria dan ook fier centraal in het meditatief uur in Walburgis Arnhem. Neem een beeldje of afbeelding van Maria mee als je dat hebt. Aan de hand daarvan vertellen we elkaar wat Maria voor ons betekent of kan betekenen. M.m.v. Cathalijne Noest –zang  en Frank van Mierlo-orgel

Moeder Maria op tafel

Geen God, wel Religie De Madonna voorziet in een directe religieuze ontmoeting. Tot Hans vreugde werd ze door een priester gewijd en kreeg ze een religieus bestaan. Dat heeft zich ontwikkeld tot een jaarlijkse processie naar het beeld, waar de hereniging van verschillende religieuze gemeenschappen, die door de voormalige snelweg gescheiden waren, wordt gevierd. Ze is in de volksmond die Weisse Madonna gaan heten. In haar bron drijven permanent verse bloemen. Hans: ‘Ik geloof niet in God, maar wel in religie. Op de grote vraagstukken over leven en dood geeft religie wel een aardig antwoord. Er zit zoveel schoonheid in die noeste zoektocht naar het eeuwige, naar welke God dan ook. Ik ben een ongelovige te midden van Gods pracht. Voor mij is God toch vooral een kunstwerk. Ik voel me prima in deze onbeholpenheid.’ 

Meditatief uur: Zondag 19 maart 10.00 uur met Piet van Middelaar

O.l.v. de spiritueel geëngageerde Piet van Middelaar gaan we via zijn kunst, die deze 40dagentijd te zien is in de kerk, op zoek naar onze bezieling Dat vraagt om stil worden, bij jezelf naar binnen kijken, jezelf kennen.

Hildegard von Bingen in de Walburgis Arnhem

Meditatief uur Zondag 19 februari 10.00 uur

De schepping van hemel en aarde – Het geheim van de mens Zondag 19 februari 10.00 – 11.00 uur. Aansluitend koffie/thee en ontmoeting in de Walburgiszaal. Weer extra aandacht voor mystiek, de levende ervaring in geloven. Aan de hand van twee miniaturen onderzoeken we wat Hildegard von Bingen ons te zeggen heeft over vrijheid en verantwoordelijkheid. Wil Snoeijer en Jan Olimulder, beide theoloog, leiden dit meditatief uur met muziek, zang, een miniatuur en teksten. Tot eind februari is in de kerk een mini expositie te zien van zes miniaturen van Hildegard von Bingen en een foto impressie van de omgeving waarin zij geleefd en gewerkt heeft. Eerstvolgende MU met Hildegard: Het geheim van de wereld 18 juni: Het geheim van bezieling 15 oktober: Het geheim van de kosmos Aan meedoen aan het Meditatief Uur zijn geen kosten verbonden. Een vrijwillige bijdrage is altijd welkom.

Meditatief uur Zondag 15 januari 10.00 uur

Meditatief Uur rond Hildegard von Bingen. We kijken, horen, bidden, zingen en zijn stil bij: Het geheim van de schepping: vrijheid en verantwoordelijkheid Tot eind februari is in de kerk een mini expositie te zien van zes miniaturen van Hildegard von Bingen en een foto impressie van de omgeving waarin zij geleefd en gewerkt heeft. Afbeelding:  miniatuur De schepping van hemel en aarde. Tweede visioen uit Liber Divinorum Operum

Print Friendly, PDF & Email