Blog

40 Dagen tijd op weg naar nieuw leven

Carnaval in de Walburgis Arnhem

Elk jaar krijgt de 40-dagen-tijd voor Pasen in de Walburgis een thema mee dat in alle activiteiten een rol speelt.

  • De vaste activiteiten zoals de vieringen en het leerhuis.
  • De vespervieringen op de woensdagen
  • Een expositie van beelden en schilderijen van Piet van Middelaar
  • De Praktijk Dialogen: een klein symposium
  • Het tassenproject van Diaconaal centrum van de Eusebiusparochie
  • De maaltijd van de Walburgis Eetclub

Dit jaar het thema: ‘Bezielde zorg’, of moeten we zeggen: ‘Beziel de zorg !’ ?

Nu kun je daar verschillend over denken. Er zijn stemmen die zeggen: de medewerkers in de zorg doen hun werk met hart en ziel, ze zijn echt bezield van hun werk ten dienst van hun clienten.  Dat is toch duidelijk.

Tegelijk krijg je van anderen te horen: de zorg in verzorg- en verpleeghuizen is onder maat; de werkdruk is zo hoog dat zorgverleners niet toekomen aan de noodzakelijke materiele zorg laat staan aan de niet-materiele zorg: aandacht, een luisterend oor, meeleven met de ander. ‘Wij redden het niet meer’ hoor je vanaf de werkvloer. Er zijn zorgverleners die huilend afscheid nemen omdat ze niet de zorg kunnen geven die ze willen. Zij beseffen hoezeer de mensen die de zorg nodig hebben maar onvoldoende krijgen eronder lijden.

Mede dankzij het manifest van Hugo Borst en Carin Gaemers ‘Scherp op ouderenzorg’ weten we hoe ernstig het gesteld is met de zorg. Verzorgingshuizen zijn dicht gegaan of hebben grote problemen, en veel verpleeghuizen hebben de tol betaald van bezuinigingen en veranderingen. Gelukkig dat er nog steeds vele plekken zijn waar ze in staat zijn de zorg goed te regelen, en mensen weinig of niets tekortkomen. Maar iedereen beseft dat het zorgsysteem  is vastgelopen, en dat er een cultuuromslag moet gebeuren waarbij niet de financieel-economische sturing de dienst uitmaakt en de grote hoeveelheid administratie, maar de menselijke maat voorop mag staan.

De vraag hoe we tegemoet kunnen komen aan de  behoeften van mensen die zorg nodig hebben, vraagt een andere manier  van denken en doen. Wat is daarin ‘bezielde zorg’? Schept dat de voorwaarden voor respektvol handelen, wil dat tegemoet komen aan de waardigheid van mensen ? Zou dat nieuwe zingeving voor zorgverleners en bewoners met zich mee kunnen brengen? En een nieuw perspektief op het ouder-worden en leven met beperkingen ?

Dit zijn vragen die niet alleen leven in de ouderenzorg, maar ook bij mantelzorgers en andere vrijwillige en professionele zorgverleners. Wat is onze bezieling om te zorgen en hoe houden we die levend en actief?

Wij nodigen u uit om met ons meer zicht te krijgen op ‘beziel-de zorg’. Wij willen dat realiseren middels verschillende aktiviteiten: symposium, lezing, leerhuis, in vieringen en in een expositie onder de titel ‘uit het hart’ met beelden en schilderijen van Piet van Middelaar

Print Friendly, PDF & Email

Post a comment

Real Time Web Analytics